Eminevim, Birevim Gibi Yerlerden Ev Araba Almak Caiz Mi ?

İnsanların nakit para eksikliklerinde almak istedikleri evleri, arabaları alarak onlara faiz karşılığında taksit yapan ”Eminevim, Birevim” gibi projelerden ev araba almak caiz mi sorusunun cevabını sizler için bu yazımızda yazdık.

Herkesin oldukça merak ettiği konulardan biri olan faiz ile bu gibi yerlerden alışveriş yapmanın günah olup olmadığını sizler için sitemizde yazdık.

EminEvim, BirEvim’den Ev Almak Caiz Mi ?

Bu sorunun aslında birden çok cevabı vardır. Kimi din adamı caiz derken kimi din adamları da caiz değildir demektedir. Bizlerde bu din adamlarının yorumlarını sizler için sırası ile bu yazımızda yazdık.

 • Yorum 1: Bu işlerin detaylarında İslam’a aykırı başka unsurlar yoksa, beyan ettiğiniz hususlarda bir sakınca görülmemektedir. “Organizasyon ücreti” o işi yürütenlerin, yaptıkları iş karşılığında aldığı bir ücret, bir komisyondur. Bunun geri verilmemesi normaldir ve bu faiz sayılmaz.Bütün evlerin bir anda hazırlanması mümkün olmadığına göre, kura usulü âdil bir ölçüdür. Yeter ki dairelerin bedeli ilk başta belirlenmiş olsun.Ayrıca “Sistemden çıkmak için” bunu işin başında konuşmak gerekir. İmam Azam ve İmam Şafiye göre, böyle bir şart (hıyaru’ş-şart) ancak üç gün için geçerli olur. Daha fazla bir süre için geçerli değildir. Böyle bir şart koşulduğu takdirde sözleşme fasit olur.Bununla beraber, İmam Ebu Yusuf ve İmama Muhammed’e göre, ihtiyaç olması durumunda “hıyaru’ş-şart” yani “sonradan vazgeçebilirim” kaydını koymak, aylarca sonrası için de caizdir. Fakat, böyle bir şartın / cayma süresinin mutlaka belli olması -Malikîler dışındaki üç mezhebe göre- şarttır.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 4/254-257).
 • Yorum 2: Tellallık, simsarlık ya da komisyonculuk denilen hukuk kurumu; bir muamelede veya bir satış akdinde aracı olan kişinin yaptığı iştir. Bu işi yapana dellal (Türkçede tellal diye telaffuz edilir), yaptığı işe dellallık (delil olma, yol gösterme) ve yapılan bu iş için alınan ücrete de dellaliye denilir.Bir malın veya hizmetin satımında aracı olunması karşılığında alıcı veya satıcıdan yahut her ikisinden aralarında tespit edilen oranda ücret (komisyon) alınması, tarafların aldatılması gibi İslam’ın yasakladığı bir durum söz konusu olmadıkça helaldir.Buna göre emlakçıların yaptıkları iş karşılığında, mevzuatla belirlenen oranda komisyon almaları caizdir. Ancak kiracı-emlakçı veya müşteri-emlakçi sözleşmesinde alınan kaporanın, sözleşmenin bozulması veya işin tamamlanmaması halinde, iade edilmesi gerekir. Çünkü yapılan bu aracılık hizmeti bir hizmet akdi olup bu kişi işini yapıp başarabilmesi yani kiracının bu yeri tutması veya gayri menkulü satın alması halinde ücrete hak kazanacaktır.

  Müteahhide ev yaptırmak ise, istisna’ akdine girer. İstisna’ akdi istihsanen meşru görülen bir akiddir.

  İstisna’ akdinde taraflar, işin başında yapılacak olan eşyanın tarif ve tavsifini yapıp (örneğin, yapılması planlanan evin aralarında ihtilaf çıkmayacak şekilde en ince ayrıntısına kadar özelliklerini belirleyip) malum hale getirmek mecburiyetindedirler.

  Masnu’un (siparişi verilen malın, örneğin evin) bedeli peşin veya veresiye olarak ödenebilir. Masnu’ (siparişi verilen mal, örneğin ev), tarif ve tavsiyeye uygun olarak imal edilmemişse/yapılmamışsa, mustasnı’ (işi yaptıran, siparişi veren), onu kabul veya red hususunda muhayyerdir. İsterse kabul eder, isterse reddeder.

 • Yorum 3: Muhterem kardeşim zamanımızda hayat şartları oldukça zordur. İnsanların ekseri ev gibi temel ihtiyaçlarını elde etmekte epeyce zorlanıyorlar. Bu zorluktan çıkmanın yolu Rabbine karşı ihlâs, itaat ve duadan sonra insanların yardımlaşmalarıdır. Bu bağlamda asıl olan Müslümanların kendi aralarında yardımlaşmalarıdır. Ancak ev ve benzeri herkesin aynı derecede ihtiyaç duyduğu ortak dünyevi ihtiyaçların tedarikinde yardımlaşanların arasında din birliği şart değildir. Ama yardımlaşmanın mahiyeti ve kuralları İslam şeriatına muhalif olmaması ve yardımlaşmanın yönetimi güvenilir kişilerde olması şarttır.Bunun için Müslümanlar kendi aralarında yardımlaşma havuzları oluşturabilirler. Ev sahibi olmak isteyen ama kendisi yeterince para sahibi olmayanlar ya belirli bir miktar veya imkân sahibi olanlar daha fazlasını havuza katarak yeterince para biriktiğinde güvenilir ve bilirkişi olan Müslümanların yönetiminde en muhtaç olanı belirleyip ona lazım gelen miktar parayı verebilirler. Bu şeran caiz ve teşvik edilmiş teâvun’dur.

  Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurmuştur:

  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

  “İyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın” (Maide sûresi, 2. ayet meali)

  Ve İmam el-Buhari (rahimehullah)’ın ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan ihraç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  المسلمُ أَخو المسلم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كانَ اللَّهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ الْقِيامَةِ

  “Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslüman müslümana zulmetmez, Onu tehlikeye ve musibete terk etmez. Her kim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetini yerine getirir. Her kim bir müslümandan bir keder giderip onu ferahlatırsa, Allah da onun kıyamet gününün kederlerinden bir kederini giderip ferahlatır. Her kim bir müslümanı setrelerse, Allah da onu kıyamet gününde setreler.”

Kaynak: 1

EminEvim Ve BirEvim Çalışma Prensipleri Nasıldır ?

Nakit olarak maddi imkansızlıklardan dolayı ev alamayan kişiler belirli bir faiz oranında istedikleri evi aylık taksitlerle alabilmektedirler. Herkesin oldukça yoğun olarak kullandığı bu gibi firmalardaki mantık ise ev 400.000 Lira ise belirli bir faiz koyarak müşteriye aylık olarak ödetmektir.

Bu proje sadece ev olarak da kalmıyor isteyenler dükkan, araba da alabilmektedirler. Herkesin alabilmesi için yapılan en önemli olaylardan biri ise, aylık taksitler bitmeden evin veya arabanın ipotekli olmasıdır. Daha fazla detaylı bilgi almak için internet sitelerini ineleyebilirsiniz.

 

İçeriği Beğendiniz Mi?
Teşekkür Ederiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.